หน้าหลัก >> เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ
เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่างๆ
ทั้งหมด
6 เดือน หรือน้อยกว่า
7-12 เดือน
13-18 เดือน
19-24 เดือน
อื่นๆ
เปรียบเทียบ
โครงการ
ธนาคารชื่อโครงการเริ่มต้นสิ้นสุดระยะเวลา
การฝาก
แบบการคิด
ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
(% เฉลี่ยต่อปี)
จำนวนเงินฝาก
ขั้นต่ำ (บาท)
197 เงินฝากประจำซีเนียร์ CIMB
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำซีเนียร์ (ปิดโครงการแล้ว) 03/09/2557 30/09/2557 12 เดือน คงที่ 3.25 10,000
196 เงินฝากประจำ 7 เดือน GHB
ธ. อาคารสงเคราะห์ เงินฝากประจำ 7 เดือน (ปิดโครงการแล้ว) 03/09/2557 15/09/2557 7 เดือน คงที่ 2.80 100,000,000
195 เงินฝากประจำ 7 เดือน GHB
ธ. อาคารสงเคราะห์ เงินฝากประจำ 7 เดือน (ปิดโครงการแล้ว) 03/09/2557 15/09/2557 7 เดือน คงที่ 2.75 10,000,000
194 เงินฝากประจำ 7 เดือน GHB
ธ. อาคารสงเคราะห์ เงินฝากประจำ 7 เดือน (ปิดโครงการแล้ว) 03/09/2557 15/09/2557 7 เดือน คงที่ 2.70 10,000
193 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน GSB
ธ. ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน (ปิดโครงการแล้ว) 01/09/2557 30/09/2557 5 เดือน คงที่ 2.10 10,000
192 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน GSB
ธ. ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน (ปิดโครงการแล้ว) 01/09/2557 30/09/2557 9 เดือน คงที่ 2.45 10,000
191 เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 14 BAAC
ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 14 (ปิดโครงการแล้ว) 02/06/2557 30/09/2557 6 เดือน คงที่ 2.55 100,000
190 ดอกเบี้ยทันใจ 8 เดือน CIMB
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยทันใจ 8 เดือน 01/09/2557 31/12/2557 8 เดือน คงที่ 2.80 50,000
189 บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน KK
ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน 16/06/2557 ติดต่อธนาคาร 13 เดือน คงที่ 2.80 5,000
188 ฝากประจำ 10 เดือน แบบขั้นบันได Step Up GHB
ธ. อาคารสงเคราะห์ ฝากประจำ 10 เดือน แบบขั้นบันได Step Up (ปิดโครงการแล้ว) 19/06/2557 30/06/2557 10 เดือน ขั้นบันได 2.90 10,000
187 เงินฝากประจำ Step Up 8 เดือน BAY
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำ Step Up 8 เดือน 19/06/2557 ติดต่อธนาคาร 8 เดือน ขั้นบันได 2.75 10,000
186 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน GSB
ธ. ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน (ปิดโครงการแล้ว) 19/06/2557 15/07/2557 4 เดือน คงที่ 2.10 10,000
185 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน GSB
ธ. ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน (ปิดโครงการแล้ว) 19/06/2557 15/07/2557 9 เดือน คงที่ 2.45 10,000
184 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน GSB
ธ. ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (ปิดโครงการแล้ว) 06/05/2557 15/06/2557 11 เดือน คงที่ 2.60 10,000
183 บัตรเงินฝากพิเศษ TBANK
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน) บัตรเงินฝากพิเศษ 30/05/2557 ติดต่อธนาคาร 14 เดือน คงที่ 3.06 1,000,000
  Total Records : 79
    1 2 3 4 5 6    
* อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อยืนยัน
Clear All
 
จำนวนที่เลือก
โครงการ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  ข้อกำหนดและเงื่อนไข