เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ www.wealthmagik.com จะปรับปรุงระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. เวลา 22.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. เวลา 05.00 น. ครับ
Special Deposit Rates
เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่างๆ
ทั้งหมด
6 เดือน หรือน้อยกว่า
7-12 เดือน
13-18 เดือน
19-24 เดือน
อื่นๆ
เปรียบเทียบ
โครงการ
ธนาคารชื่อโครงการเริ่มต้นสิ้นสุดระยะเวลา
การฝาก
แบบการคิด
ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
(% เฉลี่ยต่อปี)
จำนวนเงินฝาก
ขั้นต่ำ (บาท)
251 เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน 2.70% KK
ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน 2.70%
23/03/2558 ติดต่อธนาคาร 15 เดือน คงที่ 2.70 5,000
250 เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 15 ดอกเบี้ย 2.4% ต่อปี BAAC
ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 15 ดอกเบี้ย 2.4% ต่อปี
(ปิดโครงการแล้ว)
02/12/2557 31/03/2558 6 เดือน คงที่ 2.40 100,000
249 เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings ดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.50% ต่อปี GHB
ธ. อาคารสงเคราะห์ เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings ดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.50% ต่อปี
(ปิดโครงการแล้ว)
01/03/2558 10/04/2558 12 เดือน คงที่ 2.25 5,000
248 เงินฝากดับเบิ้ลเฮง 388 วัน 5.08% ต่อปี TBANK
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน) เงินฝากดับเบิ้ลเฮง 388 วัน 5.08% ต่อปี
01/02/2558 ติดต่อธนาคาร 388 วัน คงที่ 5.08 10,000
247 เงินฝากดับเบิ้ลเฮง 188 วัน 4.08% ต่อปี TBANK
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน) เงินฝากดับเบิ้ลเฮง 188 วัน 4.08% ต่อปี
01/02/2558 ติดต่อธนาคาร 188 วัน คงที่ 4.08 10,000
246 เงินฝากดับเบิ้ลเฮง 88 วัน 3.38% ต่อปี TBANK
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน) เงินฝากดับเบิ้ลเฮง 88 วัน 3.38% ต่อปี
01/02/2558 ติดต่อธนาคาร 88 วัน คงที่ 3.38 10,000
244 เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน 2.60% ต่อปี CIMB
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน 2.60% ต่อปี
(ปิดโครงการแล้ว)
01/02/2558 28/02/2558 5 เดือน คงที่ 2.60 50,000
245 เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน 3.25% ต่อปี CIMB
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน 3.25% ต่อปี
(ปิดโครงการแล้ว)
01/02/2558 28/02/2558 17 เดือน คงที่ 3.25 50,000
243 เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน 2.90% ต่อปี CIMB
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน 2.90% ต่อปี
(ปิดโครงการแล้ว)
01/02/2558 28/02/2558 11 เดือน คงที่ 2.90 50,000
242 เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน 2.70% ต่อปี CIMB
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน 2.70% ต่อปี
(ปิดโครงการแล้ว)
01/02/2558 28/02/2558 12 เดือน คงที่ 2.70 50,000
241 เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ 3.50% ต่อปี CIMB
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ 3.50% ต่อปี
(ปิดโครงการแล้ว)
01/02/2558 28/02/2558 24 เดือน คงที่ 3.50 1,000
240 เงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน 3.00% ต่อปี CIMB
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน 3.00% ต่อปี
(ปิดโครงการแล้ว)
01/02/2558 28/02/2558 12 เดือน คงที่ 3.00 10,000
239 เงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 24 เดือน 3.60 ต่อปี TCRB
ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 24 เดือน 3.60 ต่อปี
01/01/2558 ติดต่อธนาคาร 24 เดือน คงที่ 3.60 2,000
238 เงินฝากประจำพิเศษ 60 เดือน 3.50% ต่อปี KK
ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำพิเศษ 60 เดือน 3.50% ต่อปี
13/01/2558 ติดต่อธนาคาร 60 เดือน คงที่ 3.50 5,000
237 บัญชีเงินฝาก Super ทวีทรัพย์ 24 เดือน KBANK
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเงินฝาก Super ทวีทรัพย์ 24 เดือน
(ปิดโครงการแล้ว)
05/01/2558 30/04/2558 24 เดือน คงที่ 3.30 1,000
  Total Records : 128
123456789
หมายเหตุ
* อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อยืนยัน
Clear All
Deposit Compare
จำนวนที่เลือก
โครงการ